Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info

FAQ

Hoe zit dat met de wetgeving?

Niet iedereen kan detective worden. U moet voldoen aan een aantal strikte opleidingsvoorwaarden en bereid zijn zich te laten screenen. Bovendien wordt de detective onderworpen aan verplichte periodieke bijscholing. Een blanco strafblad en strikte deontologie gaan hand in hand met professionele detective-activiteiten. Geen cowboyverhalen in onze sector. Meer informatie hierover is te vinden in Artikel 1 van de Belgische wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective. De privé detective wordt er omschreven als 'elk natuurlijk persoon die gewoonlijk, al of niet in ondergeschikt verband, tegen betaling en voor een opdrachtgever bepaalde activiteiten uitoefent"

Is het verslag van de privé-detective rechtsgeldig?

Een detective maakt altijd een verslag op van zijn vaststellingen. Daarbij kunnen ook foto's gevoegd worden. Dit verslag maakt hij over aan de opdrachtgever zelf of aan diens advocaat. Deze laatste kan het verslag toevoegen aan het dossier. Dit kan helpen om de stelling van de ene partij kracht bij te zetten en die van de andere te helpen ontkrachten. Het verslag van de detective heeft dus vooral een ondersteunende invloed. Het gebeurt zelden dat het verslag op zich voldoende is om de rechtbank te overtuigen, hoewel er dossiers bekend zijn waarin dit wel is voorgevallen.

Een detective inhuren, hoe gaat dat in zijn werk?

U maakt met ons een vrijblijvende afspraak om overleg te plegen, waarbij u van de detective te horen krijgt of hij u kan helpen en hoe. Een oplossing ligt niet altijd voor de hand, dus worden verschillende pistes besproken alsook de mogelijke actiemethodieken, voor tot actie overgegaan wordt. Er wordt steeds een wettelijk verplichte overeenkomst gesloten die duidelijke afspraken stipuleert inzake bezoldiging en de te verwachten kosten. Tijdens de uitvoering van de opdracht informeren en overleggen we op regelmatige basis met de opdrachtgever. Na de uitvoering wordt een verslag opgemaakt met vermelding van data en activiteiten.

Welkom bij Kuras